Categories
UMUM

BAHASA MELAYU

PENULISAN ISI KARANGAN MENGGUNAKAN KAEDAH IMBaKU

 

I dea I Nyatakan Idea
M engapakah M Mengapa sebab/ kesan/ cara/ masalah/ tanggungjawab berlaku atau dilakukan. (nyatakan sebab)
B agaimanakah Ba Bagaimanakah sebab/ kesan/ cara/ masalah/ tanggungjawab boleh berlaku atau dilakukan(Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian)
K esan K Kesan kepada/ daripada idea itu
U ngkapan U Peribahasa/ cogan kata: Sesuaikan dengan tugasan dan dikaitkan dengan idea. Gabungkan dengan penegasan