Categories
ASAS SAINS KOMP & RBT

2.1.5 PENOLAKAN DUA NOMBOR PERDUAAN

2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor perduaan

Lihat contoh di bawah

Aktiviti 1

CUBA LATIHAN INI [ TP3 ]

1. Lengkapkan jadual mengenai hasil tolak nombor perduaan.

Operasi tolak
Hasil tolak
0 – 0

1 – 0

1 – 1

10 – 1

2. Hitung hasil tolak nombor perduaan berikut.

a) 111 – 101

b) 1101 – 1001

c) 1011 – 1010

d) 11011101 – 10101001

e) 11001100 – 10000110

f) 10011001 – 10000001

g) 1110001 – 1000011

h) 100111 – 11110

Sila cuba Quiz di bawah

https://quizizz.com/join?gc=43099666