Categories
ASAS SAINS KOMP & RBT

1.1.1 TEKNIK PENGECAMAN CORAK (PATTERN RECOGNITION)– bahagian 2

TEKNIK PENGECAMAN CORAK
(PATTERN RECOGNITION)
  • Pengecaman Corak bermaksud mengenalpasti persamaan atau corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks dengan lebih mudah.
  • Pengecaman corak adalah teknik di mana sesuatu masalah itu dilihat dari segi kesamaan serta lebih berfokus kepada perkara yang menjadi punca utama kepada sesuatu masalah tersebut.

Lihat rajah berikut, cari perbezaan yang wujud

Aktiviti 1

TEKNIK PENISKALAAN (ABSTRACTION)

Peniskalaan dalam pemikiran komputasional merupakan proses pengenalpastian masalah asas atau masalah utama dengan mengenepikan masalah-masalah sampingan atau kecil.

Teknik ini membuang masalah kurang penting dan fokus pada masalah yang lebih penting

Aktiviti 2

1. Apakah punca-punca pelajar ponteng sekolah?

2. Apakah punca utama?

TEKNIK PENGITLAKAN (GENERALISATION)

Teknik pengitlakan melibatkan penghasilan model penyelesaian masalah iaitu formula, teknik, peraturan atau langkah yang sesuai

Aktiviti 3

1.  Nyatakan langkah-langkah menghasilkan air teh

  1. Quizizz – https://quizizz.com/admin/quiz/6061f5c8c73eb0001cf4d2a