Categories
UMUM

SAJAK KUNCI BAHASA TINGKATAN 1

Categories
UMUM

BAHASA MELAYU

PENULISAN ISI KARANGAN MENGGUNAKAN KAEDAH IMBaKU   I dea I Nyatakan Idea M engapakah M Mengapa sebab/ kesan/ cara/ masalah/ tanggungjawab berlaku atau dilakukan. (nyatakan sebab) B agaimanakah Ba Bagaimanakah sebab/ kesan/ cara/ masalah/ tanggungjawab boleh berlaku atau dilakukan(Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian) K esan K Kesan kepada/ daripada idea itu U ngkapan […]